tapak

UPDATED KEBUN PADA 2009-02-15
Ditapak seluas 1.5 ekar inilah akan dijalankan penanaman cili secara fetigasi. Tapak ini dibahagikan kepada 3 fasa dimana setiap satu fasa boleh memuatkan sebanyak 3000 pokok. Setiap satu fasa dipisahkan oleh satu sistem saliran yang bersambung terus ke sebatang anak sungai iaitu Sungai Jarak.